Menu

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

23. december 2019 kl. 20:55
Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle i KB.

2019 blev et rigtig godt år for KB og det kan vi alle med god grund være både glade og stolte over.

Sportsligt har der været flotte, flotte resultater over hele linien. Der er blevet spillet megen flot KB-fodbold af alle aldre og køn. Baggrunden herfor er primært KB’s store, engagerede og dygtige trænerstab som dagligt coacher og inspirerer alle aktive i klubben. Dette har kun været en fryd for bestyrelsen at følge fra sidelinien.

KB’s økonomi er også fit for fight. Et mix af forsigtig økonomistyring fra bestyrelsens side samt et godt resultat for årets KB-Cup skaber et fint økonomisk KB-årsresultat for 2019. Samtidig fik KB, som bekendt kr. 60.000,- fra OB/Øens-holdsamarbejdet, hvor Oliver Christensen super-flotte præstationer dryppede lidt på barndomsklubben. Stort TAK for det!

Vort nye mantra er jo blevet: KB – dyrker bredden & hylder eliten!

Bestyrelsen valgte i respekt for Oliver Christensen’s ”elite-præstation” at lade de tilkomne kr. 60.000,- blive startskuddet til at forfølge en mangeårig drøm for KB-bredde-fodbolden, nemlig gøre forsøget på at få etableret en kunstgræsbane i Kerteminde! I samme uge som pengene kom fra OB, indsendte bestyrelsen en ansøgning til Kommunen. Processen er med andre ord i gang og glædeligvis er KB’s ønske blevet mødt med positivitet og velvilje.

”Ting tager som bekendt tid”. Der bliver virkelig noget at arbejde videre med, hvis projektet skal i mål. Største udfordring er og bliver økonomien. Et nutidigt, miljørigtigt kunstgræsanlæg er en investering til flere millioner. En opgave som KB ikke kan magte alene. Ud over hjælp fra Kommunen må det blive en folkeopgave, hvor både klub, private borgere, virksomheder og fonde finder sammen om at rejse kapital nok.

Kunstgræs-projektet bliver til glæde og gavn for både bredde- & elitefodbolden. I 2020 færdiggøres planen!

KB’s bestyrelse har smøget ærmerne op – Men ærligt, så står vi foran en stor økonomisk udfordring, hvor alles opbakning bliver nødvendig.

Derfor nyd Jule- & Nytårsferien og glæd dig til 2020 – der bliver nok at se til og glæde sig over.

Med venlig hilsen

Steen Jensen, Formand KB