Menu

Kerteminde Boldklub afholder GENERALFORSAMLING

image Dyrker bredden og hylder eliten
02. februar 2020 kl. 20:12
Onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00 i Klubhuset

Kerteminde Boldklub afholder ordinær

GENERALFORSAMLING

Onsdag 26. februar 2020 klokken 19.00 i klubhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne:

1a. Valg af dirigent og referent.

1b. Valg af stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (ikke aktuelt i 2020, da formanden er på valg i ulige år).

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    (der er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg i lige år).

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

På vegne af bestyrelsen i Kerteminde Boldklub.

 

Steen Jensen                                                 Søren Eriksen

Formand                                                        Næstformand

Telefon 40 41 70 24                                     Telefon 40803238

E-mail steen@bernina.dk                       E-mail 65325031@mail.dk